Zebranie Zarządu Oddziału Warszawa z Członkiem ZG OSPS BHP

W dniu 30 maja 2023r. odbyło się zebranie robocze Zarządu Oddziału Warszawa z kol. Adrianem Zagrajkiem - Członkiem ZG OSPS BHP.


W dniu 30 maja 2023r. odbyło się zebranie robocze Zarządu Oddziału Warszawa z Delegatem Oddziału Warszawa na Zjazd OSPS BHP, który został wybrany do władz Zarządu Głównego OSPS BHP na Zjeździe w dniu 19 maja 2023r. w Iławie.

 

Spotkanie robocze dotyczyło spraw bieżących oraz współpracy pomiędzy Zarządem Głównym a Oddziałem Warszawa na bieżącą kadencję ZG OSPS BHP.

 

W zebraniu udział wzięli:

kol. Mirosław Mitura - Prezes Zarządu Oddziału Warszawa

kol. Waldemar Bielak - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Warszawa

kol. Mirosław Ossowski - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Warszawa

kol. Piotr Pietras - Członek Zarządu Oddziału Warszawa

kol. Adrian Zagrajek - Delegat Oddziału Warszawa na Zjazd OSPS BHP - Członek Zarządu Głównego OSPS BHP