II Konf. Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, pracodawców budownictwa, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, uczelni i inni


Głównym tematem konferencji, która odbyła się 20 marca 2023r. w Warszawie była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie oraz prezentacja rezultatów prac Rady i jej Grup roboczych w okresie od 2020 do 2023r.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, pracodawców budownictwa i mieszkalnictwa, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, uczelni i instytutów naukowych oraz badawczych a także spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Goścmi honorowymi wydarzenia byli:

Adam Baryłka - Dyrektor Departamenty Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Monika Łyk - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Wśród tematów poruszanych na Konferencji były m.in. stan i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce, rezultaty branżowych badań kapitału ludzkiego w budownictwie oraz projekt standartów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo. Przedstawiono też ciekawe zagadnienie zatrudnienia w sektorze budowlanym osób 50+ i z niepełnosprawnościami.

 

Organizatorami II Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie byli:

Związek Zawodowy "Budowlani"

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Instytu Techniki Budowlanej

Konferencja Budownictwa i Nieruchomości

 

Udział w konferencji wziął kol. Mirosław Ossowski który reprezentował Oddział Warszawa OSPS BHP.