Spotkanie Prezesów warszawskich Oddziałów OSPS BHP

25 marca 2024 miało miejsce spotkanie Prezesów Zarządów OSPS BHP Oddział w Warszawie, OSPS BHP Oddział Warszawa Wola i OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum.


W dniu 25 marca 2024 miało miejsce spotkanie Prezesów Zarządów OSPS BHP Oddziału w Warszawie (Adrian Zagrajek), OSPS BHP Oddziału Warszawa Wola (Angelika Matla) i OSPS BHP Oddziału Warszawa Centrum (Marlena Szwed).

Dyskutowano m.in. o podejmowanych w oddziałach inicjatywach oraz planowanych przedsięwzięciach. Pierwsze w takim gronie spotkanie było także okazją do omówienia możliwości dalszej współpracy i wakacyjnej integracji.

Razem działamy dla wspólnego dobra!

 

Autor: Marlena Szwed, Prezes Zarządu OSPS BHP Oddziału Warszawa Centrum.