Wybór delegata na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W dniu 23 lutego 2023r. w godzinach od 18.00 do 20.00 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Warszawa celem wyboru delegata na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.


W dniu 23 lutego 2023 r. w budynku Urzędu Miasta dla Dzielnicy Ursus (Plac Czerwca 1976 Roku nr 1, sala 100) w godzinach od 18.00 do 20.00 odbędzie się "zgodnie z paragrafem 22 ust. 9, 10, 11 Statutu OSPS BHP" Walne Zebranie naszego Oddziału Warszawa, którego celem będzie wybór delegata na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zaplanowany na 19 maja 2023 r. w Iławie, gdzie zostaną wybrane nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP.