Spotkanie Zarządu Oddziału Warszawa i ZZ "Budowlani"

W dniu 30 marca 2023r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału Warszawa OSPS BHP z przewodniczącym ZZ "Budowlani" Zbigniewem Janowskim.


W dniu 30 marca 2023r. w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Zarządu Oddziału Warszawa OSPS BHP a przewodniczącym Związku Zawodowego "Budowlani" Zgigniewem Janowskim.

 

Oddział Warszawa reprezentowali:

- kol. Mirosław Mitura - Prezes Oddziału Warszawa

- kol. Waldemar Bielak - Wiceprezes Oddziału Warszawa

- kol. Mirosław Ossowski - Wiceprezes Oddziału Warszawa

 

Związek Zawodowy "Budowlani" reprezentował Zbigniew Janowski - Przewodniczący Związku.

 

Rozmowy między stronami wynikały z podpisanego w 2010 roku Porozumienia o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

 

W czasie spotkania omówiono sprawy związane z dotychczasową współpracą oraz dyskutowano o możliwościach pogłębienia współpracy po okresie związanym z epidemią COVID.

Rozmowy dotyczyły organizowania wspólnych konferencji, szkoleń i seminariów z zakresu szeroko rozumianej problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poprawą warunków pracy.

 

Wstęnie uzgodniono propozycję zorganizowania w III kwartale w Warszawie Konferencji, na której poruszonoby zagadnienia dotyczące najnowszych zmian wprowadzonych do Kodeksu Pracy w 2023r. oraz o trudnościach związanych z bezpieczeństwem pracy w mikro i małych firmach, a także zatrudnianiu pracowników zagranicznych w Polsce.