Walne Zebranie Oddziału Warszawa - wybór delegata

W dniu 23 lutego 2023r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa, którego celem był wybór delegata na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPS BHP.


W dniu 23 lutego 2023 r. w budynku Urzędu Miasta dla Dzielnicy Ursus (Plac Czerwca 1976 Roku nr 1) odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa, którego celem był wybór delegata na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zaplanowany na 19 maja 2023 r. w Iławie, gdzie zostaną wybrane nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP. 

 

Delegat na zjazd posiada zarówno czynne jak i bierne prawo wyboru.

 

W wyborach zgłoszono dwie kandydatury - kandydatami na delegata zostali:

1. kol. Sylwia Zielińska

2. kol. Adrian Zagrajek

 

Decyzją Walnego Zebrania Odziału Warszawa delegatem na zjazd został kol. Adrian Zagrajek.

 

Gratulujemy!