Federacja Stowarzyszeń Służby BHP

W dniu 13 maja 2023r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie pomysłu kol. Wacława Gudalewicza w kwestii powołania Federacji Stowarzyszeń Służby BHP.


W dniu 13 maja 2023r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie pomysłu Prezesa Założyciela OSPS BHP Wacława Gudalewicza w kwestii powołania przez ZG OSPS BHP Federacji Stowarzyszeń Służby BHP. 

Kol. Prezes Wacław Gudalewicz zwrócił się z pomysłem oraz prośbą do Zarządu Oddziału Warszawa, jako wieloletni członek naszego Oddziału, o przedstawienie na Zjeździe Stowarzyszenia w dniu 19 maja 2023r. w Iławie propozycji powołania Federacji Stowarzyszeń Służby BHP integrującej środowisko BHP z różnych branż i stowarzyszeń zajmujących się ogólno-rozumianą tematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W spotkaniu udział wzięli:
kol. Wacław Gudalewicz - Prezes Założyciel OSPS BHP
kol. Mirosław Mitura - Prezes Oddziału Warszawa
kol. Adrian Zagrajek - Delegat na Zjazd - Oddział Warszawa