Udział Oddziału Warszawa w Jubileuszu 30-lecia OSPSBHP

Członkowie Oddziału Warszawa w dniu 7 stycznia 2023r. wzięli udział w Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.


W Jubileuszu 30-lecia OSPS BHP w dniu 27 stycznia 2023r. uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Warszawa OSPS BHP kol. Mirosław Ossowski i kol. Adrian Zagrajek.

Nasz oddział posiada 30-letnią historię, został zarejestrowany w grudniu 1993r., i w grudniu 2023r. będzie organizował uroczyste obchody 30-lecia swego istnienia.

Uczestnicząc w obchodach centralnych w Warszawie nasi przedstawiciele otrzymali książkowe wydanie monografi pt. "Ludzie i wydarzenia w historii OSPS BHP". Wydanie to zawiera historię powołania naszego Stowarzyszenia, kalendarium wydarzeń, przedstawia działalność oddziałów Stowarzyszenia, współpracę z instytucjami państeowyni, partnerami społecznymi, partnerami wspierającymi oraz mediami. Przedstawia zadania i wyzwania stojące przed słuzbą BHP i przed Stowarzyszeniem.

Także ważną chwilą w trakcie uroczystości było uroczyste zamknięcie tak zwanej „KAPSUŁY CZASU” przygotowanej przez Oddział Radom OSPS BHP. „Kapsuła” zabezpieczona i złożona w MUZEUM BHP w Radomiu na 30 lat oczekiwać będzie na jubileusz 100-lecia istnienia Służby BHP i 60-lecia OSPS BHP. W „Kapsule” zgromadzono ważne pamiątki przekazane przez Zarząd Główny OSPS BHP, poszczególne oddziały w tym Nasz Oddział Warszawa, partnerów wspierających, a takze gratulacje dla przyszłych pracowników służby BHP, którzy w 2053r. będą mogli ją otworzyć.

Podkreślenia wymaga także fakt naszego udziału w dyskusji panelowej, która odbywała sie w drugiej czeęści centralnych obchodów 30-lecia. W czasie punktu dyskusji poświęconej współpracy naszego Stowarzyszenia z partnerami społecznymi uczestniczył V-ce Prezes naszego Oddziału Warszawa kol. Mirosław Ossowski.
W czasie swojego wystąpienia poruszył zagadnienia dotyczące bezpośredniej współpracy w Zakładzie Pracy pomiędzy przedstawicielem Służby BHP a Społecznym Inspektorem Pracy, jako reprezentantem Związków Zawodowych. Podkreslił m.in. że dobra i konstruktywna wspólpraca pomiedzy tymi przedstawicielami w sposób zasadniczy przyczynia się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracowników.

Szczegółowy zakres Centralnych obchodów 30 leczia w/w uroczystości OSPS BHP, przedstawiliśmy w oddzielnym opracowaniu na stronie naszego Oddziału.                            
                                                                
opr. M. Ossowski                                     
 

 

Przebieg Jubileuszu:

Obchody Jubileuszu 30-lecia OSPS BHP

 

 

Do pobrania
Monografia 30-lecia OSPS BHP.pdf 9 MB PDF