Porozumienie o współpracy pomiędzy OSPS BHP i SGGW

OSPS BHP oraz SGGW w Warszawie w dniu 26 stycznia 2023 r podpisały porozumienie o współpracy.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 26 stycznia 2023 r podpisały porozumienie o współpracy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisując porozumienie podjęły szeroko rozumianą inicjatywę dla realizowania wspólnych projektów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli to na zwiększenie możliwości oddziaływania obu organizacji na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

 

Oddział Warszawa OSPS BHP reprezntował i w imieniu oddziału porozumienie podpisał V-ce Prezes Zarządu Oddziału kol. Mirosław Ossowski.

 

W ramach porozumienia do współpracy organizacje wnoszę następujący wkład:

SGGW - nowoczesną sieć laboratoriów, zespoły naukowców o wysokich kwalifikacjach, profesjonalny sprzęt
i wyposażenie, dodatkową rozpoznawalność OSPS BHP wśród studentów kierunków BHP - przyszłych pracowników służby BHP, możliwość dostępu do specjalistycznych kursów, seminariów oraz konferencji naukowych organizowanych przez SGGW

OSPS BHP - wsparcie zarówno merytoryczne jak i praktyczne zarówno dla uczelni i jej jednostek miejscowych i terenowych, jak i dla studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Porozumienie o współpracy w tej sprawie podpisali:

- mgr Andrzej Szmalca - Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką SGGW w Warszawie,

- dr hab. Mariusz Maciejczak - prof. SGGW - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie,

- dr hab. Marcin Wysokiński - prof. SGGW - Kierownik Studiów Podyplomowych "Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie",

- Elżbieta Bożejewicz - Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP,

- Angelika Matla - Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Warszawa Wola,

- Marlena Szwed - Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Warszawa Centrum,

- Mirosław Ossowski - V-ce Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Warszawa.
.