Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


 

Aby zostać członkiem Oddziału Warszawa OSPS BHP należy:
  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • spełniać wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy (osoba prawna lub fizyczna nie spełniająca wymagań kwalifikacyjnych dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy uznająca cele Stowarzyszenia może zostać członkiem wspierającym),
  • pobrać i wypełnić deklarację członkowską,
  • wypełnioną deklarację złożyć na spotkaniu Członków Oddziału lub przesłać na adres e-mail: warszawa@ospsbhp.pl
  • opłacić wpisowe w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Oddziału Warszawa nr 90 1240 1037 1111 0010 4512 1974
  • terminowo opłacać składkę członkowską 15 zł/m-c na rachunek bankowy Oddziału Warszawa nr 90 1240 1037 1111 0010 4512 1974
  • Dokonując opłat w tytule przelewu nalezy podać imię i nazwisko oraz informację za co dokonywana jest opłata, np. wpisowe i składki członkowskie. Przy opłacaniu składek członkowskich dodatkowo prosimy o opisanie za jaki okres dokonywana jest opłata np. składki członkowskie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 

 

 

Do pobrania
deklaracja-2022.docx 3 MB DOCX