VIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OSPS BHP w Iławie

Podczas Zjazdu Delegatów OSPS BHP w dniu 19 maja 2023r. wybrane zostały nowe władze OSPS BHP: Prezes, Zarząd Główny oraz skład Głównej Komisji Rewizyjnej.


Zjazd rozpoczął się od przywitania delegatów i zaproszonych gości przez Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbietę Bożejewicz. W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczego Zjazdu został wybrany Paweł Kania. 

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdań za okres minionej kadencji:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu Delegaci przegłosowali nowy Statut OSPS BHP, Regulamin Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej, Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Ordynacji Wyborczej oraz Zasad Etyki Członka OSPS BHP.

Po przerwie przystąpiono do wyboru nowych władz na kadencje 2023 – 2027. 

 

Funkcje Prezesa Zarządu Głównego powierzono kol. dr inż. Józefowi Witczakowi, V-ce Prezesowi Oddziału w Radomiu.

 

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani:

Paweł Kania - Wiceprezes Zarządu Głównego - oddział w Krakowie
Michał Chłopecki - Wiceprezes Zarządu Głównego - oddział w Gdańsku
Anna Matusiak - Skarbnik Zarządu Głównego - oddział w Szczecinie
Wioleta Olejnik - Sekretarz Zarządu Głównego - oddział w Opolu

Justyna Bednarczyk - Członek Zarządu Głównego - oddział w Krakowie
Grzegorz Dudarski - Członek Zarządu Głównego - oddział w Zielonej Górze
Cezary Koczorski - Członek Zarządu Głównego - oddział w Katowicach
Monika Michalczuk - Członek Zarządu Głównego - oddział w Jeleniej Górze
Iwona Pietraszewska - Członek Zarządu Głównego - oddział w Krakowie
Paweł Rozowski - Członek Zarządu Głównego - oddział w Warszawie-Woli
Adrian Zagrajek - Członek Zarządu Głównego - oddział w Warszawie

 

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Marek Nościusz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Gdańsku    
Radosław Pych - Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Opolu
Kamilla Pękalska - Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Kielcach                     
Justyna Izak-Bialikiewicz - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Krakowie
Aleksandra Megger - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Pile                 
Dariusz Okraska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Częstochowie                          
Kazimierz Zawalonka - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej - oddział w Krakowie  

 

Gratulujemy!

 

Od niniejszej kadencji, zgodnie z nowoprzyjętym Statutem OSPS BHP Główna Komisja Rewizyjna będzie pełniła również funkcję Głównego Sądu Koleżeńskiego.