Sekcja maszynowa

OSPSBHP – Oddział Warszawa Sekcja Maszynowa

Sekcja Maszynowa przy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa udostępnia interpretację normy
PN-EN ISO 13857 w postaci niniejszej aplikacji. Aplikacja ma charakter wspomagający dla wyznaczania odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

Link do strony: http://zagrozenianadystans.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes Oddziału Warszawa wraz z Przewodniczącym Sekcji Maszynowej zapraszają wszystkich Członków Odziału oraz osoby zainteresowane na spotkanie poswięcone tematyce bezpieczeństwa maszyn.

Termin: 13.06.2017 godz 17:30.

Szkolenie poprowadzą specjaliści ds. bezpieczeństwa maszyn z firmy REKTIVA.

MIejsce: Urząd Dzielnicy Warszawa Ursus - Plac Czerwca 1976r. Warszawa. sala 100

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin działalności Sekcji Maszynowej

 

1. Postanowienia ogólne.

 

Sekcja Maszynowa została utworzona 12.05.2016, na podstawie uchwały 2016/3 Zarządu OSPSBHP Oddział Warszawa.

 

2. Cele działalności Sekcji Maszynowej.

 

  • Merytoryczne wsparcie członków Oddziału i Stowarzyszenia w dziedzinie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem i wprowadzaniem do użytku maszyn.

  • Opracowywanie materiałów i narzędzi z zakresu problematyki bezpieczeństwa maszyn dla BHP-wców.

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki bezpieczeństwa maszyn dla członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych tematyką.

  • Merytoryczny udział w imprezach organizowanych przez OSPSBHP.

 

3. Środki działalności Sekcji Maszynowej.

 

  1. Praca indywidualna członków sekcji.

  2. Cykliczne spotkania robocze.

 

Wszystkie opracowania przygotowane przez sekcję będą udostępniane członkom OSPSBHP na preferencyjnych warunkach.

 

4. Członkowie Sekcji Maszynowej.

 

Członkami Sekcji mogą zostać członkowie OSPSBHP.

Członkami Sekcji mogą być osoby aktywnie zajmujące się realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem maszyn.

 

5. Finansowanie działalności Sekcji Maszynowej.

 

Działalność SM będzie finansowana:

- przez członków sekcji poprzez wkład pracy własnej.

- z darowizn realizowanych przez firmy, których działalność związana jest z bezpieczeństwem maszyn

- z darowizn osób prywatnych.

 

6. LOGO.

Sekcja będzie identyfikowana logiem. Logo sekcji powinno być umieszczone na wszystkich dokumentach, opracowaniach, prezentacjach, ulotkach

 

7.Strona internetowa.

 

http://warszawa.ospsbhp.pl/sekcja-maszynowa

 

8. Skład członkowski.

 

Przewodniczący

Marcin Andrzejewski kontakt@sekcjamaszynowa.org     tel. 509629142