Międzynarodowa konferencja w LUKSEMBURGU

2018-03-29

Warszawa, dnia 21 marca 2018 r.

 

Szanowni Państwo

 

W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP serdecznie zapraszam do udziału w wyjeździe studyjnym do Luksemburga, planowanym od 3 do 7 lipca 2018 r.

Warto podkreślić, że to już piąty wyjazd międzynarodowy organizowany przez Stowarzyszenie. W ubiegłych latach odbyliśmy takie wizyty w Szwecji, Czechach, Włoszech
i Litwie. Każdorazowo wyjazd połączony jest z konferencją, w której biorą udział przedstawiciele służby BHP, instytucji kontrolnych i organizacji związanych
z bezpieczeństwem pracy danego kraju, a partnerem jest zawsze CIOP-PIB. Z naszej strony
w wyjeździe uczestniczy zawsze kilkadziesiąt osób z różnych oddziałów OSPSBHP.

Tym razem proponujemy wyjazd do Luksemburga.

Dlaczego Luksemburg?

Naszym Partnerem Wspierającym jest firma DuPont. Firma, która od ponad 200 lat wprowadza na rynek globalny światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynierskie w postaci nowatorskich produktów, materiałów i usług. W wyniku sterowanej przez rynek działalności innowacyjnej, co roku oferta Firmy wzbogacana jest o nowe produkty i nowe wnioski patentowe, obsługujące branże tak zróżnicowane, jak rolnictwo, żywienie, elektronika
i komunikacja, bezpieczeństwo i ochrona, dom i budownictwo, transport oraz branża odzieżowa. Firma DuPont współpracuje ze swoimi klientami, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i autorytetami intelektualnymi, dążąc
do sformułowania rozwiązań wielu trudnych problemów. Zwiedzając zakład DuPont znajdujący się w Luksemburgu, będziemy mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie unikatowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, który nie tylko
funkcjonuje na najwyższym poziomie, ale jest również wzorcem, którym posługują się inne firmy.

Wyjazd połączony jest z międzynarodową konferencją „Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie wiekiem”, która wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Praca odmładza” koordynowaną przez CIOP-PIB. Kampania jest realizowana
w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków

 

 

 

 

pracy” - 1 etap - zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB jest także partnerem w organizacji konferencji.

 

Wyjazd uczestników zaplanowany jest 3 lipca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00
z Dworca Autokarowego PKS w Poznaniu lub też o godz. 19.00 z Dworca Głównego
we Wrocławiu.

 

Program trasy przejazdu oraz ramowy program międzynarodowej konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie wiekiem” znajdują się w załączonym informatorze.

 

Inwestycja uczestników:

1 650 zł - kwota obejmuje: przejazd autokarem, 3 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje,
w tym uroczysta kolacja z DJ, suchy prowiant, nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką w hotelu EUROSTRAND w Leiwen (Niemcy) oraz koszty pobytu w Niemczech i Luksemburgu. Wpłata za uczestnictwo może być dokonana w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Drugą ratę w wysokości 650,00 zł należy wpłacić do 31 maja 2018 r. Wpłaty należy dokonać na konto ZG OSPSBHP, ul. T. Czackiego 3/5 lok. 502, 00-043 Warszawa z dopiskiem „Luksemburg Nazwisko i imię uczestnika” rachunek nr 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu do dnia 15 maja 2018 r. zostanie zwrócona kwota
w wysokości 300 zł (z wpłaconej I raty), w przypadku rezygnacji po 15 maja 2018 r. uczestnik ponosi pełne koszty czyli 1650 zł, a wpłacona kwota nie zostanie zwrócona. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej przesyłając ją na adres sekretarz@ospsbp.pl Istnieje możliwość podania osoby uczestniczącej w zastępstwie.

Zgłoszenie uczestników przyjmujemy do 10 maja 2018 r. wypełniając formularz elektroniczny – kliknij tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa, udziela Beata Kaczmarek tel. 502 392 929, sekretarz@ospsbhp.pl

 

Z poważaniem

Elżbieta Bożejewicz

Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP