Kawa z Bezpieczeństwem Maszyn

2018-02-14

9 lutego zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Fortatech pierwsze spotkanie z cyklu Kawa z Bezpieczeństwem Maszyn. Spotkaniu towarzyszyła kameralna atmosfera oraz towarzystwo firmy Amerplast, Rektiva, Turck, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów a także członków Sekcji Maszynowej Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dziękujemy Panu Pawłowi Olęckiemu z firmy Rektiva za przybliżenie zagadnień związanych z oceną ryzyka maszyn jako fundamentu budowy bezpiecznych maszyn.

Na ręce Pana Dyrektora Zarządzającego Roberta Abramowskiego składamy serdeczne podziękowanie firmie Fortatech za umożliwienie przeprowadzenia spotkania w siedzibie firmy znajdującej się w Płochocinie.