Aplikacja wspomagająca dla wyznaczania odległości bezpieczeństwa

2017-08-11

Sekcja Maszynowa przy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa udostępnia interpretację normy
PN-EN ISO 13857 w postaci niniejszej aplikacji. Aplikacja ma charakter wspomagający dla wyznaczania odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

Link do strony: http://zagrozenianadystans.pl/